Kardio list. 2011;6(12):361-444. | kardio.hr

Kardio list. 2011;6(12):361-444.

LogoKardioList

Naslovnica / Cover
stranica / page 361.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 362.

Vjeran Nikolić Heitzler, Zdravko Babić.
Intervencijsko liječenje akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj.
Interventional treatment of acute myocardial infarction in Croatia.
stranica / page 363-366.

Charles Knight, Adam D. Timmis.
Almanah 2011.: akutni koronarni sindrom. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: acute coronary syndromes. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 367-382.236.01

Elnur Smajić, Zumreta Kušljugić, Fahir Baraković, Daniela Lončar, Larisa Dizdarević-Hudić, Katarina Kovačević, Đani Hadžović.
Dijastolička funkcija lijeve klijetke u akutnom infarktu miokarda.
Left ventricular diastolic function in acute myocardial infarction.
stranica / page 383-392.

Robert Bernat.
Aritmologija u Republici Hrvatskoj.
Arrhythmology in the Republic of Croatia.
stranica / page 393-396.

Reginald Liew.
Almanah 2011.: srčane aritmije i elektrostimulacija. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: cardiac arrhythmias and pacing. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 397-416.

Vedran Velagić, Davor Puljević.
“Bundle branch reentrant” ventrikulska tahikardija – Ventrikulska tahikardija koja kruži preko grana – Prikaz dva slučaja.
Bundle branch reentrant ventricular tachycardia – Ventricular tachycardia circulating through the branches – Two case studies.
stranica / page 417-424.

Ivana Portolan Pajić.
Svjetski dan srca u Zagrebu.
2011 World Heart Day in Zagreb.
stranica / page 425-426.71.82

Branka Jurčević Zidar.
Kako je obilježen Svjetski dan srca 2011. godine u Splitko-dalmatinskoj županiji.
How was the 2011 World Heart Day celebrated in the Split-Dalmatia County.
stranica / page 427-428.

Marin Vučković.
Svjetski dan srca 2011. u Osijeku.
2011 World Heart Day in Osijek.
stranica / page 429.

Davor Horvat.
Izvješće o obilježavanju Svjetskog dana srca 2011. u Karlovcu.
Report on celebration of the 2011 World Heart Day in Karlovac
stranica / page 430.

Ivo Vuković, Mladen Jukić.
Sastanak Podružnice Hrvatskog kardiološkog društva Južna Hrvatska 20. rujna 2011.
Meeting of the Branch of the Croatian Cardiac Society South Croatia on 20th September 2011.
stranica / page 431.

Danijel Planinc.
Ishemijska mitralna regurgitacija.
Ischemic mitral regurgitation.
stranica / page 432-433.

Danijel Planinc.
Ehokardiografija u neinvazivnoj procjeni hemodinamike.
Echocardiography in non-invasive assessment of hemodynamics.
stranica / page 433-435.

Danijel Planinc.
Desnostrani srčani zalisci – morfološka i funkcijska procjena.
Right-sided heart valves – morphological and functional assessment.
stranica / page 435-438.

Irena Ivanac Vranešić.
CroEcho 2011.
CroEcho 2011.
stranica / page 438-439.

Darja Milovanovič Jarh, Breda Barbič-Žagar, Mateja Grošelj.
Opsežno kliničko iskustvo primjene klopidogrela u liječenju akutnog koronarnog sindroma.
Extensive clinical experience with clopidogrel in the treatment of acute coronary syndrome.
stranica sponzora / sponsor’s page 440-442.