Kardio list. 2012;7(3-4):57-140. | kardio.hr

Kardio list. 2012;7(3-4):57-140.

Cardiologia CroaticaNovi dvobroj Kardio lista za ožujak-travanj 2012. godine izašao je na 84 stranice.

Broj započinje uvodnim preglednim člankom o bolestima srčanih zalistaka u Hrvatskoj čiji su autori članovi Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva i članovi Hrvatskog društva za kardiotorakalnu kirurgiju i anesteziologiju. Slijedi izvrstan pregledan članak o zbrinjavanju valvularnih bolesti srca, koji je, aktivnostima Mreže urednika Europskog kardiološkog društva, preuzet iz britanskog časopisa Heart.

U nastavku je stručni rad kolega iz Županijske bolnice Čakovec koje su objavile Protokol za liječenje akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta u Međimurskoj županiji. Na daljnjim stranicama časopisa pročitajte proširene sažetke svih oralnih prezentacija Simpozija e-CARDIOLOGY 2012 u Osijeku, a potom i sažetke poster sekcije istog skupa. Najavljujemo tri buduća skupa koje organiziraju Radne skupine HKD – 13. hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji u Zagrebu, Poslijediplomski tečaj Kardiovaskularne bolesti u sportu i rekreaciji u Opatiji i Simpozij Crointervent 2012 u Dubrovniku. Broj završava sponzoriranim člankom čija je tema liječenje atorvastatinom i nove europske smjernice za liječenje dislipidemija.

LogoKardioList

Naslovnica / Cover
stranica / page 57.

Sadržaj / Table of Contents
stranica / page 58.

Jure Mirat, Vedran Ćorić, Robert Bernat, Luka Vrbanić, Dubravka Vrljić, Jakov Vojković, Bojan Biočina, Ante Zvonimir Korda, Igor Medved, Ranko Ugljen, Dalibor Letica, Daniel Unić.
Bolesti srčanih zalistaka u Hrvatskoj u 2011. godini.
Valvular heart diseases in Croatia in 2011.
stranica / page 59-64.

Raphael Rosenhek.
Almanah 2011. godine: valvularne bolesti srca. Časopisi nacionalnih društava predstavljaju odabrana istraživanja koja predstavljaju napredak u kliničkoj kardiologiji.
Almanac 2011: valvular heart disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology.
stranica / page 65-85.

Branko Ostrički, Miroslav Horvat, Tanja Marčec, Jasna Cmrečnjak.
Protokol za liječenje akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta u Međimurskoj županiji.
Protocol for the treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction in the County of Međimurje.
stranica / page 86-91.

Symposium e-CARDIOLOGY 2012

Goran Krstačić, Enno van der Velde.
Simpozij e-CARDIOLOGY 2012.
Symposium e-CARDIOLOGY 2012.
stranica / page 92.

Goran Krstačić.
Varijabilnost srčanog ritma zasnovana na teoriji kaosa i nelinearnoj dinamici.
Heart rate variability based on chaos theory and non-linear dynamics.
stranica / page 93-94.

Enno van der Velde.
Područje primjene telekardiologije.
Applications in telecardiology.
stranica / page 95-97.

Catherine G. Chronaki.
Standardi zdravstvene informacijske tehnologije (HIT) u telekardiologiji.
Health Information Technology (HIT) Standards in Telecardiology.
stranica / page 98.

Marek Malik.
Neinvazivna stratifikacija kardiološkog rizika.
Noninvasive cardiac risk stratification.
stranica / page 99.

Niek van der Putten.
Elektrokardiografske varijable za predviđanje vodeće lezije kod pacijenata s akutnim infarktom miokarda.
Electrocardiographic criteria for predicting the culprit artery in patients with acute myocardial infarction.
stranica / page 100-101.

Georg Schmidt.
Kardiorespiratorna dinamika.
Cardio-Respiratory Dynamics.
stranica / page 102.

Robert Steiner.
Intervencijska kardiologija – dosezi.
Interventional cardiology – State of the art.
stranica / page 103-104.

Philippe Chevalier.
Novi multimodalni pristup procjeni rizika od iznenadne smrti.
A new multimodal approach to evaluate the risk of sudden death.
stranica / page 105.

Robert Bernat.
Kateterska ablacija atrijske fibrilacije: od dijagnostičkog slikovnog prikaza, preko 3D navigacije do nadzora u praćenju.
Catheter ablation of atrial fibrillation: from preprocedural imaging, through 3D navigation to follow-up monitoring.
stranica / page 106-107.

Nico Bruining.
Intrakoronarno snimanje.
Intracoronary imaging.
stranica / page 108-109.

Davor Miličić, Maja Čikeš, Hrvoje Kalinić, Sven Lončarić.
Automatska kvantifikacija zapisa Doppler ehokardiografije – donosi li dodatne podatke o ventrikulskoj funkciji?
Automated quantification of Doppler traces – can it provide additional data on ventricular function?
stranica / page 110.

Jadranka Šeparović-Hanževački.
Slikovne metode deformacije miokarda (strain/strain-rate).
Deformation Imaging (Strain and Strain-rate Imaging).
stranica / page 111.

Enrico G. Caiani.
Obrada i modeliranje 3D slike iz ehokardiograma.
3D echocardiographic image processing and modelling.
stranica / page 112-113.

Guy Carrault.
Otkrivanje znanja i prediktivni modeli u kardiologiji.
Knowledge discovery and predictive models in cardiology.
stranica / page 114.

Dragan Gamberger.
Konceptualizacija medicinskog znanja u području zatajivanja srca: HEARTFAID projekt.
Conceptualization of medical knowledge for heart failure management: HEARTFAID project.
stranica / page 115-116.

Alberto Macerata.
Računalni pristup ispitivanju kardiorespiratorne sinkronizacije.
Computational approach for the study of cardiorespiratory synchronization.
stranica / page 117-118.

Przemyslaw Guzik, Sebastian Zurek, Jaroslaw Piskorski, Tomasz Krauze, Dagmara Przymuszala, Mateusz Bryl, Jerzy Ellert, Krzysztof Klimas.
Uporaba naprednog i personaliziranog IT sustava za prikupljanje i analizu podataka kod pacijenata s implantiranim uređajima za defibrilaciju.
The use of an advanced and personalized IT system for data collection and analysis in patients with implanted defibrillating devices
stranica / page 119.  Poster 119.

Nihad Mešanović, Elnur Smajić.
Pregled programa otvorenog koda za računalom potpomognuto dijagnosticiranje u kardiologiji.
Overview of open source software for computer aided detection in cardiology.
stranica / page 120.  Poster 120.

Мikhail Rudenko, Olga Voronova, Vladimir Zernov.
Kardiometrija.
Cardiometry.
stranica / page 121.  Poster 121.

Goran Krstačić, Gianfranco Parati, Dragan Gamberger, Paulo Castiglioni, Antonija Krstačić, Robert Steiner, Mario Ivanuša.
Ispitivanje varijabilnosti srčanog ritma zasnovano na analizi nelinearne dinamike kod bolesnika sa stress-induciranom kardiomiopatijom.
Heart rate variability based on nonlinear dynamic analysis in patients with stress-induced cardiomyopathy.
stranica / page 122-123.  Poster 122-123.

Antonija Krstačić, Goran Krstačić, Dragan Gamberger.
Varijabilnost srčanog ritma i prediktivni modeli autonomne disfunkcije nakon ozljede vratne kralješnice.
Heart rate variability and predictive models of autonomic dysfunction after spinal cord injury.
stranica / page 124.  Poster 124.

Jerzy Sacha, Jacek Sobon, Krzysztof Sacha.
Utjecaj srčane frekvencije na reproducilnost varijabilnosti srčanog ritma.
Heart rate influences reproducibility of heart rate variability.
stranica / page 125-126.  Poster 125-126.

Alan Jović, Nikola Bogunović, Goran Krstačić.
Izlučivanje nelinearnih značajki iz biomedicinskih vremenskih nizova korištenjem radnog okvira HRVFrame.
Extraction of nonlinear features from biomedical time-series using HRVFrame framework.
stranica / page 127.  Poster 127.

Damir Fabijanić, Cristijan Bulat, Tonći Batinić, Vedran Carević, Krešimir Čaljkušić.
Tranzitorna ishemijska ataka uzrokovana tromboembolizmom s ishodištem u aneurizmi membranoznog ventrikularnog septuma.
Transient ischemic attack due to thromboembolism from membranous ventricular septum aneurysm.
stranica / page 128-129.  Poster 128-129.

Robert Steiner, Zorin Makarović, Sandra Makarović.
Brugada sindrom i morfofunkcionalne abnormalnosti desnog ventrikula na ultrazvuku u mladog muškarca s obiteljskom anamnezom nagle srčane smrti.
Brugada syndrome and right ventricle morphofunctional abnormalities on echocardiography in young male with familly anamnesis of sudden cardiac death.
stranica / page 130.  Poster 130.

Mladen Jukić, Ladislav Pavić, Petar Medaković, Bitunjac Ivan.
Koronarna CT angiografija i perfuzija miokarda u jednom aktu – klinički primjeri.
Coronary CT angiography and myocardial perfusion in a single act – clinical cases.
stranica / page 131.  Poster 131.

Sandra Makarović, Zorin Makarović, Robert Steiner, Marija Maras.
Vrijednost serumskog osteoprotegerina kao biomarkera u bolesnika s kalcificiranom aortnom stenozom sa ili bez zatajivanja srca.
Value of serum osteoprotegerin as a biomarker in patients with calcific aortic valve stenosis with or withouth heart failure.
stranica / page 132.  Poster 132.

Isma Gašanin.
Značajan učinak liječenja teške i maligne esencijalne hipertenzije.
Important effect of treatment of severe and malignant essential hypertension.
stranica / page 133. 

***

Stranica sponzora / Sponsor’s page

Jana Golob, Sanja Brus, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar.
Terapija atorvastatinom i nove europske smjernice za liječenje dislipidemije.
Atorvastatin treatment meets new European recommendations for the treatment of dyslipidemias.
stranica / page 136-139.