Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 27. 10. 2014.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 27. listopada 2014. godine u 17 sati u Dvorani za sastanke Dekanata Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Doc. dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. dr. Duška Glavaš
 4. Prof. dr. Luka Zaputović
 5. Doc. dr. Ivica Vuković
 6. Doc. dr. Mario Ivanuša
 7. Izv. prof. dr. Viktor Peršić
 8. Dr. Mladen Jukić
 9. Doc dr. Eduard Margetić, rizničar
 10. Dr. Darko Počanić, tajnik

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Izv. prof. dr. Maja Strozzi
 2. Izv. prof. dr. Josip Vincelj
 3. Prim. dr. Pejo Samardžić

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodnog sastanka UO održanog 17.02.2014. godine
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Izborna skupština Hrvatskog kardiološkog društva tijekom kongresa
 4. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka UO

Ad 2. Akademik Miličić je podsjetio nazočne o važnijim stručnim aktivnostima u proteklom razdoblju.

28.2.-2.3. održan je Znanstveni sastanak u Zagrebu pod pokroviteljstvom ESC, s temom liječenja hipertenzije s kardiovaskularnog aspekta: Grand Course u hotelu Westin, na kojem su sudjelovali eminentni kardiolozi iz Hrvatske i Europe.

5.-7.3. bio je održan ‘Spring Summit’ u sjedištu ESC u Sofie Antipolis u Francuskoj na kojem su aktivno sudjelovali akademik Miličić i doc. Krstačić. U nastavku je održan i Board Meeting, na kojem se raspravljalo o nadolazećim aktivnostima i zadacima u organizaciji ne samo funkcioniranja ESC-a, već i kongresa u Barceloni, koncem kolovoza odnosno početkom rujna 2014.

4.4. u Hrvatskoj kući srca organiziran je CRO e-CARDIOLOGY 2014 međunarodni skup u Zagrebu u organizaciji doc. Krstačića, koji je i predsjednik Radne skupine e-Cardiology. Organizator je Radna skupina e-kardiologija, Hrvatsko kardiološko društvo uz sudjelovanje i Radne grupe e-kardiologija Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini (http://e-kardiologija.ukbih.com/) te Russian New University (RosNOU), Moskva, Rusija (www.rosnou.ru).

11.4. je bio po petnaesti puta organiziran Aritmološki simpozij u hotelu Westin u Zagrebu. Simpozij je bio organiziran kao i ranijih godina na visokoj stručnoj i organizacijskoj razini, s brojnim hrvatskim i nekoliko eminentnih stranih predavača.

25.-27.4. u Opatiji je uspješno organizirana četvrta po redu “SPAF” akademija za sprječavanje moždanog udara kod bolesnika s atrijskom fibrilacijom.

9.-10.5. je u okviru KBC Zagreb na Rebru organiziran dvodnevni simpozij o kongenitalnim srčanim greškama (GUCH).

9.5. u Hrvatskoj kući srca organiziran je i održan jednodnevni simpozij ‘Moderna kardiologija’ u organizaciji dr. sc. Jozice Šikić odnosno Kardiološkog zavoda KB Sveti Duh.

17-20.5. je bio kongres Heart Failure Association u Ateni, akademik Miličić je aktivno sudjelovao s dva pozvana predavanja i predsijedanjem sesijama, a kardiolozi iz KBC Zagreb su imali prijavljeno nekoliko radova u formi postera. Također je grupa autora iz Splita (Duška Glavaš, Stojan Polić, Katarina Novak, Branka Jurčević Zidar, Duje Erceg) publicirala rad iz područja registra bolesnika sa zatajenjem srca u obliku postera.

21-23.5. je sastanak European Heart Network u Bukureštu, na kojem je bio nazočan akademik Miličić, jer je Hrvatska kuća srca primljena svečano u mrežu kardioloških zaklada Europe

31.5. održani su vrlo uspješno Dijabetološki dani u Malom Lošinju.

4.-7.6. je održan je Alpe Adria kardiološki kongres kojem je Hrvatsko kardiološko društvo bilo domaćin, u Opatiji. Akademik Miličić je bio predsjednik kongresa, prof. Zaputović dopredsjednik, a tajnici su izv. prof. Peršić i doc. dr Čikeš, izvršni tajnici dr. Planinc i dr. Pašalić.

24.-27.6. bio je održan Board Meeting u Europskom kardiološkom društvu u Francuskoj, na kojem je kao član vijeća sudjelovao i akademik Miličić.

30.8.-3.9. je održan Europski kardiološki kongres u Barceloni, a glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je “Inovation and Heart”.

26.9. je u Rijeci u Sveučilišnom kampusu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci vrlo uspješno organizirao skup pod pokroviteljstvom HAZU: “Nova dostignuća i izazovi suvremene kardiovaskularne medicine” – izvijestio je prof. Zaputović.

26.-28.9. je bio organiziran Internistički kongres u Opatiji, u obnovljenom hotelu Kvarner.

29.9. je bio ponovno uspješno organiziran Svjetski dan srca u cijeloj Hrvatskoj

Akademik Miličić je u nastavku podsjetio nazočne o vrlo uspješnoj edukacijskoj akciji namijenjenoj svim građanima Hrvatske pod imenom “Oživi me”, koja je organizirana u medijima, u gradovima te je promovirana rana reanimacija u vidu vanjske masaže srca od strane običnih građana. Akcija je naišla na iznimno dobar odjek u javnosti, a u okviru akcije je promovirana vrlo suvremena aplikacija za pametne telefone koja pomaže u reanimaciji i daje uvid u mapu svih javno dostupnih automatskih defibrilatora.

Potom je podrobno analiziran program nastupajućeg kongresa Hrvatskog kardiološkog društva u Zagrebu 6.-9.11.2014. Program je istodobno i objavljen na kongresnim web stranicama. Podsjetio je da će na svečanom otvorenju kongresa u Hrvatskom narodnom kazalištu u četvrtak 6.11. imati pozvano predavanje svjetski doajen kardiologije prof. Eugene Braunwald te da će na kongresu biti nazočni brojni ugledni članovi Europskog i nacionalnih kardioloških društava.

Ad 3. Akademik Miličić podsjetio je nazočne o održavanju izborne skupštine za vrijeme kongresa. Predloženi kandidati biti će predstavljeni svim članovima, uz jasnu mogućnost, kao i ranije, da bilo tko predloži bilo kojeg člana za funkcije, što će se potom pretočiti u glasačke listiće.

Kao kandidati su predloženi:

Predsjednik: Akademik Davor Miličić

Dopredsjednica: Doc. dr. sc. Diana Delić Brkljačić, dr. med.

Upravni odbor:
Izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, dr. med.
Mladen Jukić, dr. med.
Hrvoje Stipić, dr. med.
Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
Doc. prim. dr. sc. Goran Krstačić, prof. v. š., dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Josip Vincelj, dr. med.
Doc. dr. sc. Duška Glavaš, dr. med.

Nadzorni odbor:
Prof. dr. sc. Mijo Bergovec, dr. med.
Doc. prim. dr. sc. Albino Jović, dr. med.
Prim. Vojtjeh Brida, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med.
Mr. sc. prim. Mirjana Jembrek Gostović, dr. med.
Etički odbor:
Izv. prof. dr. sc. Damir Fabijanić, dr. med.
Dr. sc. Jozica Šikić, dr. med.
Prof. dr. sc. Šime Mihatov, dr. med.
Mr. sc. Ante Samodol, dr. med.
Doc.prim. dr. sc. Mario Ivanuša, prof. v.š., dr. med.
Za vođenje skupštine predloženi su:

Doc. dr. sc. Mislav Vrsalović, dr. med. – predsjednik izborne skupštine
Vjekoslav Tomulić, dr. med.
Dr. sc. Đeiti Prvulović, dr. med.

Akademik Miličić podsjetio je kako prema Statutu društva glavni urednik našeg časopisa – Cardiologia Croatica, ujedno mora biti član Upravnog odbora, kao što i svi predsjednici podružnica automatski ulaze u sastav Upravnog odbora, a tajnika i rizničara bira predsjednik društva neposredno nakon izbora.

Ad 4. Akademik Miličić je podsjetio nazočne o razvoju našeg časopisa Cardiologia Croatica od vremena kada je izlazila kao informativni letak do indeksacija u međunarodnim indeksnim organizacijama te s izrazito visokom kvalitetom kako stručne, uredničke, tako i tehničke strane. Za navedeno je naravno ipak najzaslužniji doc. Ivanuša koji je cijelo vrijeme svojim zalaganjem doprinio takvom razvoju stručnog lista. Doc. Ivanuša je obavijestio nazočne da je u međuvremenu list dobio suizdavača Medicinsku nakladu te da će broj posvećen kongresu imati više od 196 stranica i 122 sažetka koji su prihvaćeni za objavu na kongresu. Također je izvijestio o postupku dobivanja jedinstvene svjetske oznake publikacije: DOI prefix 10.15836. Akademik Miličić je pozvao Uredništvo časopisa da pokuša proširiti Urednički odbor sa stručnjacima iz inozemstva te da se uvedu stalne recenzije članaka kako bi indeksacijski faktor bio viši.

Doc. Ivanuša je izvijestio o problemima u održavanju web stranice društva te o problemima s vođenjem domene: stari sustav se koristi preko 5 godina, više ne zadovoljava zahtjevima vremena. Potrebno je prebacivanje sadržaja na tehnološki moderniji WordPress CMS koji osigurava neprekidno funkcioniranje u narednom razdoblju. Dodan je responzivni dizajn koji daje bolji prikaz na velikim monitorima i portabilnim uređajima (smartphone, tablet). CMS omogućuje HTML5, video sadržaji, objava sadržaja/slika preko mobilnih uređaja. Također je predstavio i rješenje problema uređivanja poddomena: multisite platforma koja omogućava dijeljenje sadržaja kardio.hr sa sadržajem stranica radnim skupinama. Jednom unesena vijest na kardio.hr ne bi se morala ponovo unositi na web radne skupine. Stranice radnih skupina bile bi na istom hosting-u kao kardio.hr. Backup se u tom slučaju radi istovremeno za sve i ne zahtjeva dodatne troškove održavanja sustava. Postavljanje nove stranice sa glavnim template-om može biti u toku jednog radnog dana. Dodatne izmjene dizajna radnih skupina bi mogli raditi u suradnji sa (npr. RS aritmije bi samo prenijele svoj template (dizajn) i imale identičnu stranicu s mogućnošću automatskog ubacivanja sadržaja i sa kardio.hr). Nakon opsežnog elaboriranja doc. Ivanuše, njegov prijedlog ulaganja u portal je prihvaćen.
Prodiskutirana je zamolba dr. sc. Vražića da se izvrši uplata u UEMS Cardology Section za 2014. dodinu i prihvaćena je obaveza društva za plaćanjem članstva HKD u ovoj organizaciji.

Također je prihvaćena ponuda tvrtke Dedal Komunikacije d.o.o. za snimanje kongresa, uz ogradu da se traži od tvrtke da snimljeni materijal ostane u trajnom vlasništvu HKD-a i da se može pregledavati preko portala društva i nakon isteka od godinu dana te da se angažiraju dva fotografa koji će zabilježiti sve skupove.
Upravni odbor negativno se odredio prema zamolbi tvrtke Bayer da se poveznica na njihov edukacijski portal na internetu stavi na naš www.kardio.hr  jer bi se time narušila objektivnost društva.

Tajnik društva dr. Počanić upoznao je nazočne s prijavama kolega za učlanjenje u društvo. Nakon izlaganja svih prijava i njihove analize svi su prihvaćeni u članstvo: dr. Livija Sušić, dr. Jadranka Martinko, dr. Vedrana Škerk, dr. Hrvoje Jurin, dr. Zoran Miovski, dr. Ivo Planinc, dr. Josip Kedžo, dr. Petra Angebrandt. Svi kolege koji su proslijedili e-mailom svoju aplikaciju dobit će obavijesti e-mailom, a ostali su zamoljeni da pošalju e-mail adrese tajniku.
Tajnik je također obavijestio članove UO o ponovnoj inicijativi za prikupljanje i ažuriranje podataka o članstvu putem anketnog listića koji će svi prisutni na kongresu dobiri tijekom prijave i trebali bi ga ispuniti i vratiti prilikom završetka kongresa. Ova inicijativa je nužna zbog velikog broja vraćenih poruka elektroničke pošte i nedostatka adresa za brojne članove.

Sastanak je završio u 19,30 sati.

Voditelj zapisnika:
Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD