Cardiologia Croatica. 2017;12(11-12):409-460.

Časopis Cardiologia Croatica u zadnjem dvobroju za 2017. godinu izašao je na 52 stranice. Broj u cijelosti posvećen smjernicama za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije koju su zajednički pripremili Hrvatsko društvo za hipertenziju i Hrvatsko kardiološko društvo.
Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

Cardiol Croat. 2017;12(11-12):409-460.

Naslovnica / Cover.
Cardiol Croat. 2017;12(11-12):409.

Sadržaj / Table of Contents.
Cardiol Croat. 2017;12(11-12):410.

Bojan Jelaković.
Približavanje smjernica stvarnim potrebama.
Approaching guidelines to real life.
Cardiol Croat. 2017;12(11-12):411-412.
https://doi.org/10.15836/ccar2017.411 xml

Bojan Jelaković, Maja Baretić, Maja Čikeš, Živka Dika, Margareta Fištrek Prlić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ivana Kraljević, Mario Laganović, Robert Likić, Martina Lovrić Benčić, Draško Pavlović, Darko Počanić, Hrvoje Tiljak, Majda Vrkić Kirhmajer, Tajana Željković Vrkić, Željko Reiner, Davor Miličić.
Praktične smjernice za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora i Radne skupine za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga kardiološkog društva.
Practical guidelines for diagnosing arterial hypertension of the Croatian Society of Hypertension of Croatian Medical Association and the Working Group on Hypertension of the Croatian Cardiac Society.
Cardiol Croat. 2017;12(11-12):413-451. https://doi.org/10.15836/ccar2017.413 xml 
Erratum in: Cardiol Croat. 2018;13(1-2):10.