Medix, 133/134, prosinac 2018.

Medix, prosinac 2018.
Volumen 24      Broj 133/134
Tema broja: Prevencija arterijske hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj
Gost urednik: prof.dr.sc. Bojan Jelaković

Supplement II
Tema: Migrena. Nova klasifikacija i liječenje

Novi dvobroj časopisa Medix donosi novu naslovnu temu o arterijskoj hipertenziji, „ubojici br. 1“ u našoj populaciji. Ovoga puta naglasak je na čimbenicima koji mogu doprinijeti sprječavanju i liječenju arterijske hipertenzije, od programa edukacije, smanjenja stresa i liječenja psihosomatskih bolesti u obiteljskoj medicini, ranog prepoznavanja seksualne disfunkcije kao pokazatelja kardiovaskularnog zdravlja, provedbe programa smanjenog unosa soli te primjene dodataka prehrani i redovite tjelesne aktivnosti u regulaciji arterijskog tlaka. Uz tematsko izdanje objavljen je opsežan supplement o novoj klasifikaciji i novostima u liječenju migrene te dopisni test trajne medicinske izobrazbe bodovanim od HLK.

U dogovoru s glavnim urednikom Medixa donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Bukmir L, Popović B, Šutić I.  II. riječki dani primarne zdravstvene zaštite – bolesnik s kardiovaskularnom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 54-60 pdf (478 KB)
  • Katačić R, Grozić-Živolić S. Unapređenje prevencije kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji. 84-86 pdf (300 KB)
  • Jelaković B, Kujundžić M, Capak K, Krznarić Ž, Miličić D, Reiner Ž, Stevanović R. Hipertenzija na prvome mjestu – lov na tihog ubojicu. Program prevencije arterijske hipertenzije i poboljšanja liječenja hipertoničara. 108-114 pdf (261 KB)
  • Jelaković B, Bajer V, Banadinović M, Bilajac L, Capak K, Ćatić Ćuti E i sur. Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2). Projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP-06-2016). 117-127 pdf (410 KB)
  • Mišigoj-Duraković M, Babić Z, Duraković Z. Arterijska hipertenzija, tjelesno vježbanje i sport. 128-133 pdf (163 KB)
  • Ljubotina A. Stres i psihosomatske bolesti u obiteljskoj medicini. 143-146 pdf (131 KB)