9. KONGRES HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA – PROGRAM

9. KONGRES HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA
s međunarodnim sudjelovanjem
&
3. KONGRES HRVATSKE UDRUGE KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA
s međunarodnim sudjelovanjem

13.-16. listopada 2012.
Opatija, Hotel Ambasador

Finalni program (6. 10. 2012.)pdf  (2 MB)

Pregledni program – pdf (180 kB)
Uputa za pripremu prezentacija – pdf (102 kB)
Plakat 9. kongres HKD (2.77 MB)

Više informacija na http://www.kardio-kongres2012.com

Knjiga sažetakaCardiologia Croatica 2012;7(Suppl 1):1-176.