Kardio list. 2011;6(7-8):85-116. | kardio.hr

Kardio list. 2011;6(7-8):85-116.

LogoKardioList

Naslovnica / Cover

stranica / page 85.

Sadržaj / Table of Contents:
stranica / page 86.

Daniela Lončar, Mithat Tabaković, Elnur Smajić, Esad Brkić, Zumreta Kušljugić, Vildana Habul.
Kronična bubrežna insuficijencija – kardiovaskularni čimbenik rizika.
Chronic renal failure – cardiovascular risk factor.
stranica / page 87-91.

Yvonne Vukušić-Janjić.
Srčano zatajivanje s održanom sistoličkom funkcijom – novi entitet u kardiologiji.
Heart failure with preserved ejecton fraction – a new entity in cardiology.
stranica / page 92-94.

Eugen Fucak.
Implantacija trajnog srčanog elektrostimulatora u Općoj bolnici Koprivnica.
Implantation of permanent heart electrostimulator in the Koprivnica General Hospital.
stranica / page 95.

Darko Počanić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 2. svibnja 2011.
Minutes of the Meeting of the Management Board of the Croatian Cardiac Society of 2nd May 2011.
stranica / page 96-101.

Darko Počanić.
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 18. lipnja 2011.
Minutes of the Meeting of the Management Board of the Croatian Cardiac Society of 18th June 2011.
stranica / page 102-104.

Duška Glavaš.
Zapisnik sastanka Hrvatskog kardiološkog društva Podružnica južna Hrvatska 6. svibnja 2011.
Minutes of the Croatian Cardiac Society Meeting Regional Branch South Croatia, 6 May 2011.
stranica / page 105-106.

Alen Ružić.
Zapisnik sa sjednice Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju 29. lipnja 2011.
Minutes of the Meeting of the Working Group for Prevention and Rehabilitation, 29 June 2011.
stranica / page 107-108.

Daniel Lovrić.
Sastanak nukleusa Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva 2. svibnja 2011.
Meeting of the Nucleus of the Working Group for Echocardiography of the Croatian Cardiac Society on 2 May 2011.
stranica / page 109-111.

Aleksandar Knežević.
Prednosti perindoprila u svim međusobno povezanim kardiovaskularnim zbivanjima: razina dokaza.
Benefits of perindopril all along the cardiovascular continuum: the level of evidence.
stranica sponzora / sponsor’s page 112-116.

Erratum:
Kardio list. 2011;6(9-10):261.
stranica / page 261.