Poslijediplomski tečaj 1. kategorije “Sport i srce”

Orahovica, 27. i 28. 5. 2019.

 

1. Poslijediplomski tečaj I. kategorije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J.J. Strosmsmayera u Osijeku
„Sport i srce“
Orahovica, 27. i 28. svibnja 2019.

Finalni program – pdf (1.3 MB)