Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2021;16(3-4):105-172.

Proljetni dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2021. godinu izašao je na 68 stranica. Donosimo tri pregledna članka iz serije Godina 2020. u kardiovaskularnoj medicini s temama aritmija, oslikavanja i zatajivanja srca koja su zaprimljena kao dio aktivnosti Mreže urednika nacionalnih kardioloških časopisa Europskog kardiološkog društva. Pored spomenutih priloga, pročitajte i članak o primjeni novog integriranog algoritma u dijagnostici i liječenju periferne arterijske bolesti kod bolesnika s dijabetesom. Na kraju broja je sponzorirani članak čija je tema primjena antagonista mineralokortikoidnih receptora u liječenju dijabetičke nefropatije.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Novosti

Hrvatski kurikulum arterijske hipertenzije

Aktualni skupovi

Webinari RS za ehokardiografiju – video zapisi

Video zapisi ehokardiografskih mrežnih seminara Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD-a dostupni su do 22. travnja 2021. godine na edukativnoj platformi “ECHO iz fotelje”: edu.croecho.hr

  • “Ehokardiografija u vrijeme COVID-19 pandemije”; održano 30. travnja 2020. u 18 sati
  • “Osnovni principi ultrazvuka pluća”; održano 7. svibnja 2020. u 18 sati
  • “Ultrazvuk pluća: osobitosti kardiogenog edema, ARDS-a i COVID-19”; održano 14. svibnja 2020. u 18 sati
  • “Pneumotoraks i pleuralni izljev, metode pleuralne punkcije i drenaže”; održano 21. svibnja 2020. u 18 sati
  • “FoCUS: Focus Cardiac UltraSound”; održano 28. svibnja 2020. u 18 sati
  • “FoCUS – primjeri patoloških nalaza i primjena u hitnim stanjima”; održano 4. lipnja 2020. u 18 sati
  • “Ultrazvučni pogled na srce i pluća – kako nadopuniti fizikalni pregled”; održano 17. rujna 2020. u 18 sati
  • “Skinimo varljive maske endokarditisa – zamke i izazovi u otkrivanju i liječenju endokarditisa”; održano 22. listopada 2020. u 18 sati
  • “EHOKARDIOGRAFIJA: Između želja i mogućnosti – koji je pravi ključ?”; održano 17. prosinca 2020. u 18 sati
  • “Simptomi zatajivanja srca u prikrivenoj bolesti zalistaka”; održano 18. 3. 2021. u 18 sati

Novosti

Nepostojeći intervju s Predsjednikom HKD-a

Novosti

Upute za kardiovaskularne bolesnike na webu Poliklinike Srčana