Kardio list 2009;4(11-12):129-172. | kardio.hr

Kardio list 2009;4(11-12):129-172.

LogoKardioList

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS:

Alen Ružić
Treći hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem.
Third Croatian Echocardiography Symposium With International Participation.
Opatija, October 16th – 18th 2009, Hotel “Ambasador”.
(stranica/page 129)

Viktor Peršić
Ehokardiografska procjena dijastoličke funkcije i disfunkcije srca.
Echocardiographic assesment of diastolic function and dysfunction.
(stranica/page 130)

Mario Ivanuša
Akreditacija i ehokardiografija.
Accreditation and echocardiography.
(stranica/page 130-131)

Aleksandar N. Nešković
Urgentna ehokardiografija – principi i primjeri: ABCD pristup.
Emergency echocardiography – principles and cases: ABCD approach.
(stranica/page 132)

Frank L. Dini
Cirkulirajući biokemijski biljezi i procjena dijastoličke disfunkcije Dopplerom u prognostičkom stupnjevanju bolesnika s kongestivnim srčanim zatajivanjem.
Circulating biochemical markers and Doppler assessment of diastolic dysfunction in prognostic stratification of patients with heart failure.
(stranica/page 133-134)

Gani Barjaktari
Ehokardiografski predskazatelji u bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem.
Echocardiographic predictors in heart failure patients.
(stranica/page 134-135)

Elnur Smajić
Stres test u procjeni dijastoličke funkcije lijeve klijetke.
Stress test assessment of diastolic function of the left ventricle.
(stranica/page 135-136)

Mino Zanchi
Stres ehokardiografija danas: smjernice i stvarnost.
Stress echocardiography – guidelines and reality.
(stranica/page 136-137)

Vjeran Nikolić Heitzler
Ehokardiografska enigma miokarditisa.
Myocarditis – the echocardiography enigma.
(stranica/page 137-139)

Tomislav Krčmar
Ehokardiografija u tamponadi perikarda.
Echocardiography in pericardial tamponade.
(stranica/page 139-140)

Tomislav Jakljević
Ultrazvučni pregled desnog srca.
Echocardiographic exploration of the right heart.
(stranica/page 140)

Nikola Bulj
Ehokardiografija u plućnoj emboliji.
Echocardiography in pulmonary embolism.
(stranica/page 141-142)

Alen Ružić
Bikuspidna aortalna valvula i aortopatija.
Bicuspid aortic valve and aortopathy.
(stranica/page 142-143)

Zumreta Kušljugić
Asimptomatska aortna stenoza: zbrinjavanje i liječenje.
Asymptomatic aortic stenosis: management and therapeutic aproach.
(stranica/page 143)

Milan Nikšić
Aortalna stenoza niskog gradijenta i niskog protoka.
Low flow and low gradient aortic stenosis.
(stranica/page 144-145)

Davorka Žagar
Morfologija perforiranih atrijalnih septalnih aneurizmi.
Morphology of perforated atrial septal aneurysms.
(stranica/page 146)

Vladimir Ahel, Neven Čače, Davorka Žagar, Sandro Dessardo
Transkatetersko zatvaranje defekta septuma atrija tipa II u djece.
Trancatheter closure of atrial septal defect in children.
(stranica/page 146-147)

Josip Vincelj
Dijagnostička i prognostička uloga TEE i 3D TEE u infekcijskom endokarditisu.
TEE and 3D TEE in diagnostic and prognostic assessment of infective endocarditis.
(stranica/page 147-148)

Alen Protić, Jurica Juranić, Tomislav Jakljević, Željko Plazonić, Alan Šustić
Uspješnost i komplikacije minimalno invazivnog liječenja pseudoaneurizme femoralne arterije.
Success and complications of the minimaln invasive treatment of femoral artery pseudoaneurysms.
(stranica/page 149A)

Goran Miličević, Željka Gavranović
Postsistolička kontrakcija i spektar fenomena multiple kontrakcije miokarda tijekom pojedinačnog kardijalnog ciklusa.
Postsystolic contraction and spectrum of phenomena of multiple myocardial contractions during each single cardiac cycle.
(stranica/page 149B)

Danijel Planinc
Spužvasta kardiomiopatija.
Noncompaction cardiomyopathy.
(stranica/page 150-151)

Danijel Planinc
Ishemijska mitralna regurgitacija.
Ischemic mitral regurgitation.
(stranica/page 151-152)

Danijel Planinc
Trikuspidna valvula – zaboravljena valvula.
Tricuspid valve – the forgotten valve.
(stranica/page 153-154)

******

Mario Ivanuša
Zapisnik sastanka Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva: Zagreb, 23. rujna 2009.
Minutes of the Management Board’s Meeting of the Croatian Cardiac Society: Zagreb, 23rd September 2009.
(stranica/page 155-158)

Iva Henezi
Svjetski dan srca 2009. u Zagrebu.
World Heart Day 2009 in Zagreb.
(stranica/page 158-160)

Branka Jurčević-Zidar
Kako je obilježen Svjetski dan srca 2009. u Splitu.
How is the World Heart Day 2009 celebrated in Split.
(stranica/page 161)

Milan Nikšić
Svjetski dan srca 2009. u Rijeci.
World Heart Day 2009 in Rijeka.
(stranica/page 162)

Pejo Samardžić
Svjetski dan srca 2009. obilježen u Slavonskom Brodu.
World Heart Day 2009 celebrated in Slavonski Brod.
(stranica/page 163)

Ksenija Pešek
Svjetski dan srca 2009. u Zaboku.
World Heart Day 2009 in Zabok.
(stranica/page 163-164)

Davor Horvat
Obilježavanje Svjetskog dana srca 2009. u Karlovcu.
Celebrating the World Heart Day 2009 in Karlovac.
(stranica/page 164)

Alen Ružić
Svjetski dan srca u Opatiji.
World Heart Day in Opatija.
(stranica/page 165-166)

Ksenija Pešek
Redovni stručni sastanak Hrvatskog kardiološkog društva Podružnica sjeverozapadna Hrvatska.
Regional Expert Meeting of the Croatian Cardiac Society the regional branch of the north-western Croatia.
(stranica/page 166-167)

Josip Vincelj
XIII. Svjetski kongres iz ehokardiografije i srodnih tehnika / 13th World Congress of Echocardiography and Allied Techniques.
(stranica/page 167-168)

http://korculanskopeljeskosrce.com/
Korčulansko-pelješko srce.
Korčula and Pelješac Heart.
(stranica/page 168-169)

Breda Barbič-Žagar, Ronald Korthouwer
Gliklazid u tableti s prilagođenim otpuštanjem: sulfonilurea s dokazanom koristi kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 i pratećim kardiovaskularnm bolestima.
Gliclazide in modified release formulation: the sulphoylurea with proven benefits for patients with type 2 diabetes mellitus and concomitant cardiovascular diseases.
(stranica sponzora/sponsor’s page 169-172)